Пропускний режим школи

Додаток до Правил внутрішнього розпорядку

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням української мови та літератури №260

міста Києва

 

Схвалено на загальних зборах

учасників освітнього процесу

(протокол №1 від 25 листопада 2019 року)

 

Положення

 про організацію пропускного режиму i правила поведінки

учасників освітнього процесу та відвідувачів

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури

 № 260 міста Києва

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.   Це Положення розроблено відповідно до ст. 2, ст. 26, п. 1. ст. 53, ст. 54 Закону України «Про освіту», п. 1. ст. 22, ст. 38 Закону України «Про загальну середнюосвіту»,Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах i закладах освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти та науки України від 26.12.2017 року № 1669, Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва таінших нормативно-правових актів, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи загальноосвітнього закладу середньої освіти та створення безпечних умов для здобувачів освіти i працівників школи, а також виключення можливостей проникнення сторонніх ociб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень встановленого порядку.

1.2.   У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1.пропускний режим - сукупність заходів i правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу сторонніх ociб, проїзду транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна на територію (з території) школи. Пропускний режим у приміщенні школи передбачає комплекс заходів,  спрямованих на утримання та забезпечення належної діяльності навчального закладу, безпечних умов перебування, навчання та праці, збереження матеріальних цінностей, а також визначає порядок пропуску учасників освітнього процесу та відвідувачів;

1.2.2.школа – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва;

1.2.3.адміністрація школи - директор школи (особа, яка виконує обов'язки під час його відсутності), заступники директора;

1.2.4.працівники школи – вчителі, технічні працівники;

1.2.5.учні – учні спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260 міста Києва;

1.2.6.чергові – учні, які відповідно до складених графіків здійснюють чергування біля входу у внутрішньому дворі школи;

1.2.7.батьки – батьки учнів, особи які їх замінюють, законні представники учнів;

1.2.8.відвідувачі – усі інші особи, які не є учасниками освітнього процесу;

1.2.9.охоронники – особи, які відповідно до їхніх посадових інструкцій i функціональних обов’язків здійснюють охорону школи в робочий час.

1.2.10.сторожа – особи, які відповідно до їхніх посадових інструкцій i функціональних обов’язків здійснюють охорону школи в денний і нічний час.

 

2. Основні положення

 

2.1.   Початок навчальних занять о 8.30.

2.2.   Пропускний режим у приміщення школи, а також відчинення/зачинення дверей школи забезпечують чергові, охоронники.

2.3.   Охорону приміщень школи забезпечують охоронники, сторожа відповідно до їхніх посадових інструкцій i функціональних обов’язків.

2.4.   Вхід до школи для осіб, які не беруть безпосередньої участі у освітньому процесі у робочі дні обмежений з 8:30 до 13:15.

2.5.   Припиняється вхід до школи після закінчення занять шкільних гуртків та секцій з 21.00 до 7.30 наступного дня.

2.6.   У вихідні та святкові дні вхід до школи закритий постійно.

2.7.   Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщення школи покладається на:

-        директора школи ( або особу, яка виконує обов'язки під час його відсутності);

-        заступників директора,

-        охоронників;

-        сторожів;

-        чергових.

2.8.   Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для працівників, якi постійно або тимчасово працюють, учнів та їxніх бaтьків, юридичних та фізичних ociб, які виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території або у приміщенні школи.

2.9.   З метою ознайомлення з пропускним режимом i правилами поведінки це Положення розміщується на інформаційних стендах у вестибюлі школи та на офіційному сайті школи.

 

3. Порядок проходу в приміщення школи

 

3.1.   Пропускний режим для учнів:

3.1.1.Учні проходять у приміщення школи через вхід у внутрішньому дворі.

3.1.2.Учні приходять до школи не раніше ніж 8.00, але не пізніше 8.25.

3.1.3.Учні 1-х класів проходять до 8.15. у вестибюль школи, де їх зустрічає вчитель та супроводить їx до класу. По закінченню занять вчитель передає у вестибюлі дітей батькам.

3.1.4.Виходити з приміщення школи до закінчення освітнього процесу учням дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного керівника, медичної сестри або адміністрації школи.

3.1.5.Вихід учнів на уроки фізичної культури, екскурсії чи з інших причин відбувається організовано та в супроводі вчителя.

3.1.6.Учні, які відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються до занять відповідно до розкладу, у супроводі керівника гуртка, тренера, вчителя.

3.1.7.Підчас канікул учні допускаються у приміщення школи згідно з планом заходів на канікулах, затвердженим директором школи.

3.1.8.Учні мають право знаходитися у приміщенні школи після уроків або на позаурочних заходах у присутності вчителів.

3.1.9.У paзi запізнення, учні допускаються до уроку з дозволу вчителя (класного керівника), черговий адміністратор робить записи про запізнення в учнівському щоденнику, у разі відсутності щоденника – класний керівник в цей же день інформує батьків про запізнення.

3.2.   Пропускний режим для працівників школи:

3.2.1.  Вчителі приходять на роботу не пізніше ніж за 15 хвилин до свого першого уроку.

3.2.2.  Вчителі 1-х класів приходять не пізніше 8.00.

3.2.3.  Члени адміністрації та вчителі зобов'язані заздалегідь попередити охоронника  про зустрічі з батьками та час запланованих таких зустрічей.

3.2.4.    Усі інші працівники приходять на роботу відповіднодо графіку роботи, затвердженого директором школи.

3.3.   Пропускний режим для батьків:

3.3.1.Батьки проходять до приміщення школи через вхід у внутрішньому дворі школи.

3.3.2.Батьки супроводжують учнів до вхідних дверей школи. Батьки учнів 1-х класів заводять своїх дітей у вестибюль до 8.15 і передають вчителю, який їх зустрічає.

3.3.3.Батьки, заходячи до школи, повідомляють охороннику прізвище, ім’я, по батькові вчителя або члена адміністрації, до якого вони направляються, а також прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Охоронник має з’ясувати мету приходу i пропускає у приміщення з дозволу адміністрації або працівника школи, до якого вони прийшли.

3.3.4.Батьки зустрічаються з вчителями виключно після уроків, в екстрених випадках  під час перерви.

3.3.5.Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити охоронника про прихід батьків, а також про час та місце проведення зустрічі.

3.3.6.Прохід батьків у школу з особистих питань до адміністрації школи можливий за умови попередньої домовленості, про що адміністрація школи заздалегідь інформує про це охоронника.

3.3.7.У випадках незапланованого приходу батьків охоронник, черговий з'ясовує мету приходу i пропускає у приміщення тільки з дозволу адміністрації школи.

3.3.8.Батьки, які зустрічають своїх дітей, можуть знаходитися у вестибюлі школи.

3.4. Пропускний режим для відвідувачів:

3.4.1.Відвідувачі проходять у приміщення школи через вхід у внутрішньому дворі школи.

3.4.2.Особи, не пов’язані з освітнім процесом, відвідують школу за службовою необхідністю, та пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує їхні повноваження, за погодженням з адміністрацією школи та записом у Журналі обліку відвідувачів, який знаходиться у охоронника.

3.4.3.Посадові особи, які прибули з перевіркою, пропускаються при пред’явленні службового посвідчення з обов'язковим повідомленням адміністрації школи та відповідною реєстрацією у контрольно-візитаційній книзі.

3.4.4.Групи ociб, які відвідують для проведення i участі у шкільних заходах (ceмінapax, конференціях тощо), допускаються у приміщення відповідно плану роботи на тиждень, затвердженого директором школи.

3.4.5.У paзi виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з допуском відвідувачіву приміщення школи, охоронник діє відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Правила поведінки у школі

 

4.1. Учням, працівникам школи, батькам, відвідувачам категорично забороняється:

4.1.1.Приносити у приміщення алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю, будь-які предмети, що не використовуються в освітньому процесі.

4.1.2.Куріння тютюнових виробів.

4.1.3.Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у приміщенні та на території школи.

4.1.4.Вживати нецензурну лексику.

4.1.5.Вчиняти дії, що порушують громадський порядок.

4.2. Батькам забороняється:

4.2.1.Відволікати працівників школи від виконання своїх професійних обов’язків під час уроків та перед їх початком.

4.2.2.Виявляти неповажне ставлення до педагогічних та технічних працівників школи, учнів та відвідувачів.

4.2.3.Створювати перешкоди належному виконанню адміністрацією школи, вчителями, технічними працівниками своїх посадових обов’язків.

4.2.4.Недбалоставитися до майна школи, порушувати тишу, чистоту та порядок у приміщенні школи.

4.2.5.Проходити у школу з великогабаритними сумками чи валізами.

4.2.6.Приходити у школу в стані сп’яніння.

4.2.7.Приходити з дитячими колясками, домашніми тваринами.

4.3.   Відвідувачам забороняється:

4.3.1.Перебувати у приміщенні школи без погодження з адміністрацією.

4.3.2.Виносити з приміщення документи, надані для ознайомлення.

4.3.3.Розміщувати оголошення та рекламу на інформаційних стендах школи без дозволу адміністрації.

4.3.4.Приходити з дитячими колясками, домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі та з великогабаритними речами (крім робітників, які виконують будівельні та ремонтні роботи у школі).

4.4.   Відвідувачі, які перебувають у приміщенні школи, зобов’язані:

4.4.1.Дотримуватися встановленого порядку та норм поведінки у громадських місцях.

4.4.2.Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічних та технічних працівників школи, учнів та інших відвідувачів.

4.4.3.Не створювати перешкод належному виконанню членами адміністрації, вчителями, технічними працівниками своїх посадових обов’язків.

4.4.4.Бережливо ставитися до майна школи, зберігати чистоту, тишу та порядок у приміщенні школи.

4.4.5.Зареєструвати засоби фото-відео-та аудіофіксації, комп'ютерну та оргтехніку, інші технічні засоби у охоронника з метою контролю винесення матеріальних цінностей з приміщення школи.

4.5.   Усі факти порушень громадського порядку i завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, які здійснюють пропускний режим.

4.6.   У paзi виникнення загрози життю та здоров'ю учасникам освітнього процесу, заподіянню шкоди майну школи, охоронники, чергові, сторожа, повинні негайно скористатися «тривожною кнопкою» для виклику групи швидкого реагування.

 

5.     Пропускний режим для автотранспортних засобів

                                    

5.1.   Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених i аварійних служб, швидкій медичній допомозі (служб ГУ ДСНС, поліції).

5.2.   Стоянка автомобільного транспорту (крім працівників школи та випадків, зазначених вище) на території школи категорично заборонена.

 

6.      Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 

6.1.   Працівники засобів масової інформації пропускаються у приміщення школи за акредитаційними посвідченнями/картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення та за погодженням Київської мicької державної адміністрації.

 

7.      Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідаційаварійних ситуацій

 

7.1.   Пропускний режим у приміщення школи на період надзвичайних ситуацій обмежується.

 

8.      Порядок евакуації учнів, працівників школи і відвідувачів з приміщень

        

8.1.   За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу та відвідувачі евакуюються з приміщення школі відповідно  з планами евакуацій, що знаходяться на кожному поверсі та затвердженимиінструкціями. 

 

 

НАЗАД               ГОЛОВНА